№ п/п

ФИО

Дата рождения

Вид спорта

РАЗРЯД

№ приказа и дата присвоения

 

2016-2017 гг.

 

1.

Гавриляк Дарья Сергеевна

02.11.2001

Л.А.

КМС (присвоение)

№ 170 от 26.08.2016 г.

2.

Беженцева Анастасия Андреевна

16.04.2000

Л.А.

КМС (присвоение)

№ 129 от 21.07.2017 г.

3.

Ширягин Герман Андреевич

22.07.1998

Л.А.

КМС (подтверждение)

№ 40 от 31.03.2017 г.

4.

Рузайкин Егор Сергеевич

15.01.1999

Л.А.

КМС (присвоение)

№ 40 от 31.03.2017 г.

5.

Игнаткова Серафима Игоревна

23.12.2000

Л.А.

КМС (присвоение)

№ 93 от 06.06.2017 г.

6.

Зеленкова Любовь Викторовна

28.07.2001

Л.А.

КМС (присвоение)

№ 10 от 30.01.2017 г.

 

2018 г.

 

1.

Скляров Федор Витальевич

26.10.2002

Л.А.

КМС (присвоение)

№150-р от 28.04.2018 г

2.

Климакова Серафима Глебовна

25.11.2003

Л.А.

КМС (присвоение)

№ 300-р от 27.07.2018г.

3.

Чернышова Владислава Дмитриевна

2010.2004

Л.А.

КМС (присвоение)

№ 300-р от 27.07.2018г.

4.

Гавриляк Дарья Сергеевна

02.11.2001

Л.А.

КМС (подтверждение)

№ 300-р от 27.07.2018г.

 

2019 г.

 

1.

Зеленкова Любовь Викторовна

28.07.2001

Л.А.

КМС (подтверждение)

№ 100-р от 15.03.2019г.

2.

Ширягин Герман Андреевич

29.07.1998

Л.А.

КМС (подтверждение)

№ 100-р от 15.03.2019г.

3.

Сурков Сергей Сергеевич

14.06.2002

Л.А.

КМС (присвоение)

№ 100-р от 15.03.2019г.